Gloria Artis

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska w styczniu 2015 roku przyznała Urszuli Kurtiak i Edwardowi Ley w uznaniu wybitnych zasług Medale Zasłużony Kulturze — Gloria Artis. To wyjątkowe odznaczenie nadawane jest osobom szczególnie wyróż­nia­ją­cym się w dzie­dzi­nie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.