Sienkiewicz Henryk, Trylogia

Home / Sienkiewicz Henryk, Trylogia
Sienkiewicz Henryk, Trylogia

Sienkiewicz Henryk, Trylogia

Ponadczasowe dzieło Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski, zwane Trylogią wydaliśmy w jednym potężnym tomie. Okazją do tej edycji stał się film Jerzego Hoffmana Ogniem i Mieczem.

Wszystkie egzemplarze są w naszej pracowni pieczołowicie oprawiane w skórę przez artystów introligatorów, dzięki czemu każdy tom jest indywidualny i niepodobny do drugiego. Siedem grafik ręcznie kolorowanych wydrukowane zostało na papierze czerpanym. Brzegi tomów są malowane niepowtarzalnie przez artystów – Jerzego Kozimora, Włodzimierza Kuklińskiego i Sebastiana Krupińskiego. Precyzyjnie wydrukowany tekst książki zdobią winiety i ornamenty barokowe oraz inicjały z tej samej epoki.

Rodzaj papieru artystyczny, czerpany
Ilustracje Jerzy Kozimor
Nakład 499 numerowanych egzemplarzy, z czego pierwsze 39 zawiera autografy twórców i aktorów filmu Ogniem i mieczem
Rodzaj oprawy skórzana, unikatowa
Inne Brzegi tomów są niepowtarzalnie malowane przez znakomitych artystów
Format około 21,5 x 29 cm

[360 width=”100%” height=”400px” src=”yofla360/Sienkiewicz-Trylogia”]