Kategoria: <span>Historie</span>

Home / Historie
Inkunabuł – definicja

Inkunabuł – definicja

Każdy przechodzi wiek niemowlęcy. Drukarstwo również. Inkunabuł, In cunabulis po łacinie znaczy w pieluszkach, w kołysce. Inkunabułami nazywamy druki wydane od momentu wynalezienia druku czyli od 1445 do końca 1500 roku. Zaliczają się one również do grupy starodruków. Za najwcześniejszy druk uznaje się fragment Sądu Ostatecznego z Księgi Sybilli ( 1445 r.) . Z kolei pierwsze...

24 września 201817 lipca 2023