Schopenhauer Arthur, Sztuka prowadzenia sporów

Home / Schopenhauer Arthur, Sztuka prowadzenia sporów
Schopenhauer Arthur, Sztuka prowadzenia sporów

Schopenhauer Arthur, Sztuka prowadzenia sporów

Jak wiadomo umiejętność przekonywania to dar, natomiast umiejętność prowadzenia sporów to sztuka, której można się nauczyć. Sztuka prowadzenia sporów napisana przez Schopenhauera prawdopodobnie jako pastisz, stała się, wbrew oczekiwaniom twórcy, najszerzej znanym jego utworem.

To niezwykłe dzieło jednego z najbardziej oryginalnych filozofów niemieckich jest nadal zaskakująco przydatne i aktualne. W istocie jednak dzieło to jest atrakcyjnym katalogiem bardziej lub mniej niecnych sztuczek przydatnych wszystkim obrońcom swoich racji. Tę dwuznaczność poradnika przewrotnie podkreślają i interpretują użyte do jego zilustrowania rysunki z Traktatu szermierczego Hansa Tallhofera.

Rodzaj papieru artystyczny
Język polski
Nakład 250 numerowanych egzemplarzy
Rodzaj oprawy skórzana
Format około 15,5 x 21 cm
Kolor oprawy Czarna, Brązowa

[360 width=”100%” height=”400px” src=”yofla360/Schopenhauer-sztuka-prowadzenia-sporow”]